Home

Beste deelnemers en belangstellenden van de Bilthovense Kring,

Op 2 oktober start de Kring met de cyclus 2023-24, onder de titel Waarheid in het geding. U vindt het programmaboekje onder de knop Programma 2023-2024. In de flyer staat een beknopt overzicht van data en sprekers.
Ook dit seizoen vinden de bijeenkomsten plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven.
Onder de rubriek Recente berichten vindt u verslagen van de avonden en/of relevante aanvullende artikelen.
Hopend u weer te ontmoeten in de Woudkapel, met vriendelijke groet,
Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman, Wim van Werkhoven

Informatie over de Bilthovense Kring.
De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.

Onder de rubriek Recente berichten aan de rechterzijde van deze pagina  vindt u verslagen van de avonden en/of relevante aanvullende artikelen.