Home

Beste deelnemers en belangstellenden van de Bilthovense Kring,

We kijken terug op een boeiende lezingenreeks in de cyclus 2021-22, waarbij wij, met enige onderbreking door de lockdown, met elkaar in gesprek gingen onder de titel Corona, a point of ….. return?

Op maandag 30 mei blikte prof. Paul van Tongeren terug op de diverse bijdragen in deze cyclus. De livestream van deze inleiding is: https://youtu.be/E9O99prBC8c. Helaas is door een storing het laatste deel van de lezing weggevallen, maar de discussie na de pauze staat er volledig op.

Warrie Schuurman maakte van de avonden een verslag. Deze verslagen kunt u vinden op deze website, bij Recente berichten.

Wij zijn bezig het programma voor 2022-23 vorm te geven. Het programmaboekje zal in september worden toegezonden aan hen van wie wij een adres hebben. Maar op onze website vindt u t.z.t. ook alle benodigde informatie. De geplande data hiervoor zijn (onder voorbehoud):

17 oktober 2022
14 november 2022
12 december 2022
9 januari 2023 (dialoog)
23 januari 2023
20 februari 2023
20 maart 2023
17 april 2023

Ook komend seizoen vinden de bijeenkomsten plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven.

Hopend u komend najaar weer te ontmoeten in de Woudkapel, met vriendelijke groet,

Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman, Wim van Werkhoven


Informatie over de Bilthovense Kring

De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.