Home

Beste deelnemers en belangstellenden van de Bilthovense Kring,

Helaas bereikte ons vanochtend het bericht dat prof. Floris Cohen wegens ziekte genoodzaakt zich af te melden voor vanavond (16 mei). Wij zijn er op deze korte termijn niet in geslaagd om een vervangende spreker te vinden, dus er is VANAVOND GEEN BIJEENKOMST IN DE WOUDKAPEL.

Op maandag 30 mei zal prof. Paul van Tongeren terugblikken op de diverse bijdragen in de cyclus die wij in het afgelopen jaar, met enige onderbreking door de lockdown, met elkaar hebben besproken onder de titel Corona, a point of ….. return?

De livestream naar de laatste avond met prof. Hans Alma (op 9 mei jl.) is: https://youtu.be/HA9u58rbF2I
Warrie Schuurman maakte van deze avond een verslag. Dit kunt u vinden op deze website, bij Recente berichten.

Wij zijn bezig het programma voor 2022-23 vorm te geven. Het programmaboekje zal u hopelijk eind augustus toegezonden worden. Maar op onze website vindt u t.z.t. ook alle benodigde informatie.

Er worden op 16 en 30 mei aan de zaal geen losse kaarten verkocht. U kunt wel een kaart bestellen door het overmaken van € 10,- op de rekening van de Kring: NL63 INGB 0000 1839 62 t.n.v. Bilthovense Kring, o.v.v. de gewenste datum. Dan ligt het toegangsbewijs bij binnenkomst voor u klaar.

Ook komend seizoen vinden de bijeenkomsten plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven.

Hopend u op 30 mei weer te ontmoeten in de Woudkapel, met vriendelijke groet,

Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman, Wim van Werkhoven


Informatie over de Bilthovense Kring

De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.