Home

Beste bezoekers van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie.

De huidige maatregelen betreffende de corona- pandemie en de toename met tienduizenden besmettingen per dag verhinderen ons helaas weer een bijeenkomst door te laten gaan. Het betreft de bijeenkomst op 17 januari met spreekster Karen Soeters.
We vinden het weer heel vervelend, maar het is niet anders.

Met vriendelijke groet,
Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman en Wim van Werkhoven

Geachte deelnemers en belangstellenden van onze Kring,

Alles wijst erop dat we het komende seizoen weer met de maandagavondlezingen van start kunnen gaan, zij het nog wel met enkele corona-gerelateerde restricties.
Bovendien zijn de locatie en de abonnementsprijs gewijzigd.

Het programma is, met een inhoudelijke aanpassing preluderend op de gevolgen van de Corona-pandemie, gelijk gebleven aan hetgeen we voor 2020-2021 gepland hadden, dankzij de bereidheid van bijna alle sprekers om een jaar door te schuiven.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de locatie in Huize Het Oosten. Door een verdubbeling van de tarieven waren we genoodzaakt een andere locatie te zoeken. Die hebben we gevonden in De Woudkapel (Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven).

Dat bracht ook met zich mee dat de tarieven voor de abonnementen, die al vele jaren onveranderd waren, moesten worden bijgesteld. Een abonnement kost nu € 50,- en een dubbel abonnement voor een echtpaar/partners € 80,-. Hiermee blijft uw prijs per avond ruimschoots onder de € 10,- die een niet-abonneehouder betaalt.

Op het moment dat we dit schrijven, is bekend geworden dat voor ‘geplaceerde’ bijeenkomsten de beperking van het aantal deelnemers vanaf 25 september wordt opgeheven.
Echter, we zijn nu wel verplicht om bij binnenkomst te controleren op corona-veiligheid. Daartoe dient u uw QR-code te tonen, als app op de telefoon of geprint op papier of een recent bewijs van een negatieve test.

Omdat we rijen wachtenden willen voorkomen, is er bij binnenkomst geen tijd om geldhandelingen te verrichten.

Er worden aan de zaal dus geen abonnementen of losse kaarten verkocht.

Abonnementen kunnen worden verkregen door € 50,- of € 80,- voor 10 oktober over te maken op de rekening van de Kring: NL63 INGB 0000 1839 62 t.n.v. Bilthovense Kring.
U krijgt de abonnementskaart(en) dan thuisgestuurd.
Mochten er nieuwe corona-beperkingen van kracht worden, dan krijgt u het bedrag gerestitueerd.

Toegang per keer (zonder abonnement) is ook alleen mogelijk bij vooruitbetaling.
Na overmaking van € 10,- op bovenstaande rekening ligt het toegangsbewijs bij binnenkomst voor u klaar.

Er wordt geen koffie/theepauze gehouden, alleen enkele minuten voor een sanitaire stop, waarbij we u verzoeken indien mogelijk op uw plaats te blijven zitten. Na afloop gaan we direct naar huis.

Hopend u weer te ontmoeten tijdens een mooie cyclus,
met vriendelijke groet,
Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman, Wim van Werkhoven

Informatie over de Bilthovense Kring
De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven

1