Home

Hartelijke welkom op de website van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie.
Door een technische storing zijn we een tijd uit de lucht geweest.
Ook de Corona-pandemie verhinderde ons bereikbaar te zijn.
We zijn er weer en doen ons best in overleg met de sprekers het programma van vorig jaar uit te voeren. We hopen te starten in oktober 2021.
De Denker des Vaderlands Prof. dr. Paul van Tongeren heeft reeds toegezegd.
Als we alle toezeggingen binnen hebben, zullen we dit melden.

Informatie over de Bilthovense Kring
De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven

1