Home

Beste deelnemers en belangstellenden van de Bilthovense Kring,

Medio oktober is de Kring gestart met de cyclus 2022-23, onder de titel Anders denken en doen, op zoek naar een collectieve moraal. U vindt het programmaboekje onder de knop Programma 2022-2023. In de flyer staat een beknopt overzicht van data en sprekers.

Ook dit seizoen vinden de bijeenkomsten plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven.

Onder de rubriek Recente berichten vindt u verslagen van de avonden en/of relevante aanvullende artikelen.

Hopend u weer te ontmoeten in de Woudkapel, met vriendelijke groet,

Riemke Leusink, Eric van Kregten, Warrie Schuurman, Wim van Werkhoven


Informatie over de Bilthovense Kring

De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.

 

De kring is weer gestart met een nieuw thema. Mocht u dit gemist hebben, zie programma. Onder de rubriek recente berichten kunt u volgen hoever we gevorderd zijn.