Samenvatting artikel Dorine van Norren

Samenvatting van de lezing van de lezing van Dorine van Norren

Maandagavond 17 oktober 2022 gaf Dorine van Norren de aftrap van de lezingencyclus in onze 70(!)-jarige Bilthovense Kring. Haar verhaal over de manier waarop met horten en stoten Buen Vivir bestaansrecht verovert in Spaanstalige landen kunt u vinden op deze zelfde website.

Daarom noteer ik in plaats van een samenvatting een enkele voetnoot.

Wat een flitsend begin! Na de pauze volgde dan ook een geanimeerde uitwisseling. En terecht.

Met de constitutionele verankering van Rechten voor de Natuur in 2008 in Ecuador drijft het welzijnsbegrip Buen Vivir (Goed Leven) een wig in het gangbare Westerse recht. Want deze biocentrische ervaringswijze van inheemse volken is wezenlijk anders dan de antropocentrische rechtsopvatting die van de Romeinen via Napoleon is verspreid. Anders ook dan de Universele verklaring van de rechten van de mens. Drie aspecten wil ik even voor het voetlicht brengen.

Met deze lezing beantwoordt Dorine van Norren expliciet aan onze wens om inleiders te vinden die exploreren of er een gedaantewisseling mogelijk is van de economische en politieke goden – kolonialisme en imperialisme – die ons bevangen hebben en gevangen houden.

Wat ook opvalt in de schildering van de jurisdictie van vallen en opstaan sinds 2008 bij het implementeren van Rechten voor de Natuur is de strijdlust die het vereist. Een biocentrisch bestaan staat haaks op antropocentrisch leven.

Het derde aspect in het bewerkstelligen van het Buen Vivir is het ontbreken van een typisch Westerse handelswijze: eerst denken en dan doen, waarbij de theorie de praktijk stuurt. In het toepassen van het Buen Vivir gaan in het ervaringsleren denken en doen in elkaar gestrengeld hun gang. Er is als ‘t ware een eenheid van denken en doen zoals – in de inleiding van het thema ‘Anders denken en doen’ vermeld – Spinoza nog wel wist te ontvouwen, maar waar wij, verlichte Westerlingen, vergeefs naar tasten.

Op naar de volgende ronde met Riemke Leusink/ Eva Rovers en het pleidooi: Nu is het aan ons, oproep tot een echte democratie!

Warrie Schuurman

Download of open de pdf om het artikel te lezen.