Praktische informatie bij programma

Plaats en tijd:

Huize ‘Het Oosten’
Rubenslaan 1 in Bilthoven.

De lezingen beginnen om 20.00 uur en duren tot omstreeks 22.15 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Toegangsprijzen:
Abonnement voor deelname aan de gehele cyclus:
– één persoon                                                                   € 40,00
– echtpaar/partners                                                           € 62,50

Bijdrage voor één avondbijeenkomst per persoon:          € 10,00
(alléén aan de zaal verkrijgbaar)

Deelname:
Voor een abonnement kunt u zich opgeven door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening: NL63 INGB 0000 1839 62 t.n.v.: Penn Bilth Kring Leusden.
Vermeldt u bij overboeking a.u.b. duidelijk uw naam en adres, of dat van degene voor wie wordt betaald, indien dit een ander betreft!
Na ontvangst van uw betaling wordt u een deelnemerskaart op naam toegestuurd.
(Echt)paren ontvangen gezamenlijk één kaart.

Bestuur Bilthovense Kring

 secretariaat:
Wim van Werkhoven
telefoon: 030-6914239
e-mail: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

public relations:
Johanna van Nieuwstadt-van Hooff
telefoon: 030-2284690
e-mail: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl

penningmeester:
Eric van Kregten
telefoon: 033-4940663
e-mail: ericvankregten4@gmail.com

vaste leden:
Hans Kartman
Warrie Schuurman
Riemke Leusink

Plattegrond Bilthoven

   A = ingang Huize Het Oosten1