Praktische informatie bij programma

Plaats en tijd:
De Woudkapel, Beethovenlaan 21
3723 JG Bilthoven.

De lezingen beginnen om 20:00 uur en duren tot omstreeks 22:00 uur.
De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Toegangsprijzen:
Abonnement voor de gehele cyclus:
– één persoon € 50,00
– echtpaar/partners € 80,00
Bijdrage voor één avond: € 12,50

Aan de zaal worden geen abonnementen of losse kaarten verkocht!
Deelname kan uitsluitend door vooruitbetaling per bank.

U kunt zich voor een abonnement, of voor incidentele deelname per avond (graag bij uw betaling de datum vermelden van de avond waarop u komt) opgeven door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening:
NL63 INGB 0000 1839 62
t.n.v.: Bilthovense Kring.

Abonnementskaart:
Na ontvangst van uw betaling krijgt u deze toegestuurd (echtparen/partners ontvangen gezamenlijk één kaart).

Losse deelnemerskaart per avond:
Wanneer u hiervoor kiest, zal deze op de betreffende avond bij de zaal voor u klaarliggen .

BESTUUR BILTHOVENSE KRING

secretariaat en public relations:
Riemke Leusink-Benelot Moens
telefoon: 06-30063399
e-mail: riemkeleusink@gmail.com

penningmeester:
Eric van Kregten
telefoon: 033-4940663
e-mail: ericvankregten4@gmail.com

lid:
Warrie Schuurman

Plattegrond Bilthoven

Zoeken naar:
Adres:
De Woudkapel
Beethovenlaan 21
3723 JJ Bilthoven

Informatie:
Riemke Leusink (bereikbaarheid: zie hier rechtsboven)